Miet Lambrichts

0497 069 484
info@educanes.be

  • Kennis krijgen over het gedrag(sprobleem) en de emoties van jouw hond
  • Samen zoeken naar gepaste oplossingen
  • Leren wat jouw hond nodig heeft
  • Leren hoe jouw hond communiceert
  • Concreet advies - onmiddellijk toepasbaar
  • Begeleiding op maat

Gedragsonderzoek en adviesgesprek

Soms loopt het mis en weet je niet meer hoe je met je hond moet omgaan. Dit kan allerlei redenen hebben en vaak gaat het om een combinatie van factoren. We achterhalen wat er aan de hand is en gaan samen op zoek naar oplossingen die werken voor jou én jouw hond.

Tijdens een gedragsonderzoek (2u) bij jou thuis observeer ik jouw hond en de situatie en aan de hand van bijkomende vragen achterhaal ik waarom jouw hond bepaald gedrag stelt. Ik neem je mee in mijn bevindingen en geef je de nodige uitleg zodat je zelf ook inzicht krijgt in het gedrag van jouw hond. We bespreken de maatregelen die op dit moment van belang zijn en zoeken samen naar manieren waarop je deze concreet kan toepassen. Hiermee ga je aan de slag, maar ik blijf tussentijds bereikbaar voor vragen via mail en whatsapp zodat je er niet alleen voor staat. We plannen ook een telefonisch evaluatiemoment (na 2 weken) in zodat we kunnen bespreken wat het resultaat is van de eerste maatregelen, welke verdere stappen er gezet kunnen worden en waar jij behoefte aan hebt. Afhankelijk van de uitkomst hiervan plannen we opvolgsessies (zie verder) in.

Kostprijs: 145€ + verplaatsingsvergoeding*.

*Verplaatsingsvergoeding wordt gerekend aan 0.40€/km heen en terug vanuit Neeroeteren.

Opvolgsessies

Om een goede inschatting van het gedrag van jouw hond te kunnen maken en vervolgens advies en begeleiding op maat te kunnen geven, zijn vaak meerdere contactmomenten nodig. Aan het einde van het gedragsonderzoek (of tijdens het telefonisch evaluatiemoment) bespreken we de verdere aanpak en ben je vrij om te kiezen of en hoe je verder begeleid wil worden.

Kostprijs opvolgconsultatie (1u): 50€ + verplaatsingsvergoeding*.

*Verplaatsingsvergoeding wordt gerekend aan 0.40€/km heen en terug vanuit Neeroeteren.